Aplikasi Pembelajaran Abad ke 21 (2016) : Aplikasi Komunikasi

03:30 mel 0 Comments


  • Remind : Merupakan satu aplikasi pemberitahuan (reminder) kepada pelajar/ibubapa. Guru-guru/ ahli akademik boleh menggunakan aplikasi Remind  untuk menyampaikan pemberitahuan berkaitan kelas/matapelajaran/aktiviti dan lain-lain lagi.
  • Contoh jemputan aplikasi Remind
  • Class Messenger : Juga merupakan satu aplikasi pemberitahuan yang merangkumi pelbagai kaedah pemberitahuan supaya ibu bapa, guru dan pelajar dapat berkomunikasi serentak. Sesuai digunakan oleh guru-guru sekolah peringkat rendah dan menengah.
  •  
  • SignUpGenius :  Aplikasi ini boleh digunakan untuk membuat pemberitahuan yang akan diterima oleh ahli kumpulan melalui pesanan ringkas mahupun email.

  • Antaramuka SignUpGenius
  •  
  • Smore :  Merupakan satu aplikasi untuk penghasilan Newsletter mengikut keperluan tertentu. Kepada pendidik, mereka boleh menghasilkan newsletter seberapa banyak dengan percuma. Penggunaan newsletter adalah berguna kepada guru-guru memandangkan sekiranya guru dapat menghasilkan newsletter tentang pelajar dan penghasilan hasil pembelajaran dan dihantar secara elektronik kepada ibu bapa, progres pelajar dapat dipaparkan dan dikongsi secara berterusan tanpa perlu menunggu pertengahan atau penghujung penggal untuk mendapatkan keputusan.

  •  

Anda boleh mencuba aplikasi-aplikasi ini dan memilih aplikasi yang sesuai dengan keperluan anda dalam bilik darjah.


~PM AAZ

0 comments: