The Types of Online Interaction Model

06:20 mel 0 Comments

Artikel ini dibentangkan di Persidangan EDUTE-03 di Canary Island, Spain. Melihat kepada artikel ini membuatkan saya teringatkan sesuatu, saya perlu menggunakan model saya untuk melihat keterlibatan dalam e-pembelajaran sama ada dalam flipped classroom atau blended learning. InsyaAllah saya akan cuba membincangkan secara lebih mendalam nanti. Sebelum itu, jemput baca dulu artikel ini,

0 comments: