Bengkel Penyediaan ICT Tools - INSTUN

19:24 mel 0 Comments

Bengkel elearning ini dianjurkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat INSTUN untuk trainers mereka. INSTUN telah mula menggunakan elearning dengan platform moodle bagi kursus-kursus/latihan yang dijalankan. Namun begitu trainers2 mereka belum lagi dibekalkan dengan ilmu elearning secara komprehesif, oleh yang demikian dalam sesi saya cuba membekalkan mereka dengan ilmu elearn secukupnya supaya mereka bersedia menggunakan elearning sebagai support PdP mereka.

Berikut merupakan gambar-gambar sesi yang saya telah jalankan. Infographic tentang elearning disediakan di bahagian bawah: 
Peserta-peserta kursus yang hadir.

Infographics Pengenalan tentang elearningLoading...
Loading...

0 comments: