"Preposition" yang selalu digunakan dalam Bahasa Inggeris

21:49 mel 0 Comments

Kadang kala apabila kita menulis dalam Bahasa Inggeris, kita menghadapi masalah untuk mencari/meletakkan preposition (kata sendi) yang sesuai untuk dipadankan dengan perkataan yang digunakan. Berikut merupakan contoh penggunaan perkataan dan kata sendi yang sesuai terutama dalam penulisan akademik::-)

0 comments: