Maklumbalas Rakan Sejawat

23:04 mel 0 Comments

Bagi saya, bidang akademik memerlukan seseorang mempunyai hubungan baik dengan rakan sekerja, staf pentadbiran dan pelajar. Saya sangat bertuah kerana mempunyai seorang yang boleh dianggap sebagai mentor di sepanjang saya berkhidmat di USM iaitu Prof. Dr, Fong Soon Fook. Beliau telah banyak memberi panduan, tunjuk ajar bagi saya meningkatkan prestasi saya sebagai seorang pensyarah di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Terima Kasih Prof Fonf kerana banyak memberi kepercayaan beliau kepada saya.Untuk maklumbalas dari rakan sejawat yang lain.. sila rujuk di bawah:


0 comments: