Bengkel PP Arkeologi Global 2017

04:48 mel 0 Comments

Hari ini (10 Ogos 2017) saya telah diminta untuk menjalankan latihan untuk pensyarah-pensyarah Pusat Pengajian Arkeologi Global (PPAG) USM bertajuk "Introduction to Online learning: Elearning, Blended Learning & MOOCs). Training ini merupakan Training On Demand (TOD) di mana Pusat Pengajian memohon utk diadakan latihan ini secara khusus mengikut keperluan mereka.  

Sebenarnya saya diminta untuk memberikan pendedakan dalam bengkel sehari ini kepada semua pensyarah tentang online learning atau elearning. Tetapi saya mengatur semula jadual dengan memulakan dengan Pembelajaran Abad ke 21 memandangkan saya rasa  pensyarah patut diperkenalkan dengan PA21 sebelum mereka dapat memahami keperluan mengapa pembelajaran atas talian perlu diimplimentasikan dalam PdP mereka. Tanpa pendedakan PA21 agak sukar untuk mereka memahami mengapa pembelajaran atas talian perlu dilaksanakan.

Jadi latihan saya merangkumi pendedakan kepada: 
  1. Pembelajaran Abad ke 21
  2. Pembelajaran Atas Talian  - E-pembelajaran, Pembelajaran Teradun (blended learning), MOOC
  3. Bagaimana memulakan langkah dalam pembelajaran Atas TalianAlhamdulillah, bengkel ini telah mendapat maklum balas yang sangat positif dari para pensyarah PPAG di mana saya diminta untuk mengendalikan beberapa lagi latihan TOD kepada mereka.Bahan untuk latihan ini boleh diakses melalui link- link di bawah:


~ PMAAZ

0 comments: