Falsafah Pendidikan

22:03 mel 0 Comments


Saya tidak melihat diri saya sebagai 'pengajar' ataupun  'pemberi ilmu'.  Pada saya, guru atau pendidik bukanlah seorang  yang mempunyai keseluruhan pengetahuan dan harus menyampaikan segala pengetahuan tersebut kepada pelajar.  Falsafah saya dalam pengajaran dan pembelajaran melibatkan pendekatan konstruktivis dan sosial konstruktivis di mana persekitaran haruslah menyokong dan meransang pelajar ke arah pembelajaran aktif dan  melakukan eksplorasi berkesan bagi menimba pengetahuan baru.  Saya percaya bahawa  pelajar abad ke-21 perlu diberi peluang untuk meneroka di luar persekitaran kelas fizikal dan dapat berinteraksi antara satu sama lain dan guru-guru pada bila-bila, mana-mana sahaja. Bagi saya, pengajaran adalah satu proses, bukan sehanya satu aktiviti yang berlaku di dalam ruang lingkup yang terhad. Sebagai seorang pendidik saya perlu sentiasa melakukan inovasi dalam pengajaran dan memastikan pelajar saya juga melakukan inovasi dalam pembelajaran mereka.
Sebagai seorang pendidik yang mengajar guru-guru dalam menggunakan alatan dan aplikasi  ICT yang inovatif dalam kursus saya, matlamat saya ialah untuk memberi motivasi kepada pelajar saya (iaitu bakal guru/guru/pendidik) untuk memulakan penerokaan peribadi ke arah menggunakan ICT dalam persekitaran PdP mereka. Perkara pertama yang perlu saya lakukan adalah untuk menukar ‘mindset’ pendidik untuk melakukan eksplorasi agar PdP mereka tidak lagi berpusatkan guru semata-mata. Ini hanya boleh berlaku sekiranya pendidik ditanamkan dengan pendekatan memberi kuasa atau ‘empowerment’ kepada pelajar untuk melakukan eksplorasi dalam pembelajaran.  Ilham untuk melakukan inovasi dalam PdP haruslah ditanam dalam kalangan pendidik dan pelajar.
Setakat ini saya sentiasa cuba mengubah dan menambah baik strategi dari segi gabungan pedagogi dan teknologi kerana keduanya adalah penting dalam melakukan penerokaan untuk mendalami pengetahuan baru.  Keduanya (pedagogi dan teknologi) perlu digabungjalin untuk menjadikan persekitaran pembelajaran sesuatu pengalaman yang kekal dalam hati setiap individu. Saya juga inginkan pelajar mengetahui betapa saya mempunyai semangat yang jitu dalam meningkatkan kualiti PdP, motivasi dan minat mereka. Saya akan sentiasa memastikan kursus-kursus di bawah kelolaan saya adalah mencabar tetapi pelajar tetap akan mampu membina pengetahuan yang ingin digapai. 

~AAZ

0 comments: