SEMINAR MAJLIS DEKAN UNIVERSITI AWAM 14-15 SEPT 2015

19:18 mel 0 Comments

Saya telah menghadiri Seminar Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam pada 14-15 Sepetember 2015 di Universiti Tun Hussein Onn. Saya telah membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Pembelajaran Teradun: Satu Eksplorasi.
Di sekitar Seminar Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam.

 Menerima Sijil setelah membentangkan kertas kerja

Pensyarah dari PPIP yang menyertai seminar tersebut

0 comments: