Imej digital

17:07 mel 0 Comments

Untuk membina bahan secara digital, amatlah penting ianya adalah menarik dan menggabungkan teks dan visual supaya dapat menarik minat pelajar dari pelbagai kecerdasan. Adalah penting guru menggunakan bahan-bahan yang bukan Copyright untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Blog di bawah ini  menyenaraikan 12 laman web yang memberikan imej/grafik percuma yang boleh digunakan untuk menyediakan bahan pengajaran.

12 best places to get free images for your site

0 comments: